Obavljamo potpuno bezbolno vadjenje zuba i zaostalih korenova.

Ordinacija ostvaruje uspešnu sradnju sa oralnim hirurzima i implantolozima, tako da je moguće obaviti bezbolnu ekstrakciju impaktiranih zuba, uklanje viličnih cista, apikotomiju, ugradnju savremenih dentalnih implantata i suprastruktura na njima, kao i izradu savremenih protetskih radova na njima.